CAMPAÑA SIAREIROS 2017/2018

¡¡COLABORA CO CLUB!!

 

 

Para esta tempada 2017/2018 os prezos dos carnés SIAREIRO ELITE continuarán conxelados atendendo á situación económica actual. Dende 2007 segue ao mesmo prezo sen subir tampouco o IPC. Os afeccionados/as que queiran ter un carné Familiar deberán presentar a fotocopia do DNI dos titulares e a do Libro de Familia.   

Seguen as posibilidades para sectores específicos: o parado, o pensionista (se é ou non pensión non contributiva, PNC) e a unidade familiar que non acade os 3.540 euros anuais, per cápita, ou de 5.530 € no caso de familias numerosas (é dicir, un mínimo de ingresos anuais).

A documentación necesaria, segundo os casos, é:

•Fotocopia do Libro de Familia ou título de familia numerosa e declaración da renda de pai e nai (Familiar especial).
•Declaración da renda (Pensionista PNC).
•Tarxeta universitaria (Universitario).
•Cartilla do INEM actualizada (Desempregado)

¡¡Aprovéchate de los descuentos de las empresas colaboradoras presentando tu carnet Siareiro!!